Aktywny Samorząd 2023 Moduł II

W ramach programu AKTYWNY SAMORZĄD Moduł II realizowana jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Dawniej program ten nosił nazwę: STUDENT i STUDENT II. W Module II można starać się o dofinansowanie kosztów edukacji na następujących poziomach: 

  • szkoła policealna, 
  • kolegium, 
  • szkoła wyższa: 
  • studia pierwszego stopnia, 
  • studia drugiego stopnia, 
  • jednolite studia magisterskie, 
  • studia podyplomowe lub doktoranckie (szkoła doktorska) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym /dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym (w tym również za pośrednictwem internetu), 
  • przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. 

Szczegółowe informacje w sprawie programu są zamieszczone na stronie w zakładce „Aktywny Samorząd”. 

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia