Sekcja ds. Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami

Ogłoszenia

O nas

Sekcja ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami zapewnia kompleksowe wsparcie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Zespół tworzy Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami: dr Krystyna Gilga oraz Aneta Kucybała Specjalista – Konsultant ds edukacji włączającej.

Gdzie nas znaleźć?

Zapraszamy do budynku E, parter, pokój 3

Godziny dyżurów:

wtorek: 08:00-15:00 
czwartek: 08:00-15:00 

Zachęcamy również do kontaktu zdalnego, np. przez MS Teams 

Czym się zajmujemy?

Wspieramy osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami

 1. Na zapewnienie warunków do pełnego udziału w życiu Uczelni i społeczności akademickiej składają się w szczególności uprawnienia i formy wsparcia, o których mowa w Regulaminie wsparcia.
 2. Podmiotami odpowiedzialnymi za koordynację działań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, są Sekcja ds. Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami i Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
 3. Student/doktorant/schłuchacz ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością, jeśli uzasadniają to jego szczególne potrzeby, ma prawo do uprawnień i usług, o których mowa w Regulaminie wsparcia.
 4. Na pisemny wniosek studenta Dziekan ds. Studenckich/Dziekan Filii wydaje decyzję o przyznanych uprawnieniach i formach wsparcia po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
 • Większość obiektów dydaktycznych i administracyjnych Uczelni przystosowana jest częściowo do potrzeb osób niepełnosprawnych z punktu widzenia ich dostępności. W przypadku studentów mających problemy z poruszaniem się Dział Nauczania po uzyskaniu informacji z Dziekanatu planuje zajęcia w taki sposób, aby wszystkie zajęcia były w budynkach dostosowanych do osób o specjalnych potrzebach komunikacyjnych.
 • Osoby z niepełnosprawnością mają również bezpłatny dostęp do miejsc parkingowych na terenie kampusu (Karta parkingowa). 
 • Ponadto, dla studentów/doktorantów ze szczególnymi potrzebami są organizowane dodatkowe zajęcia językowe prowadzone przez pracowników SJO. Zapisy odbywają się zawsze na początku semestru zimowego. Zajęcia te mają charakter zindywidualizowany i dopasowany do potrzeb studentów. 

Informacje dla pracowników

Uprawnienia pracownicze osób z niepełnosprawnościami

Poniżej wybrane informacje dla pracowników z niepełnosprawnościami. Prawa i obowiązki pracownika wynikające z Kodeksu pracy i innych uregulowań ustawowych.

Zasady savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami

Jak komunikować się z osobami z niepełnosprawnościami. Poniżej kilka zasad obwiązujących na Uczelni.

Wskazówki dla dydaktyków

Jak przygotować materiały dostępne tak by wszyscy mogli zapoznać się z materiałami dydaktycznymi. Poniżej kilka praktycznych wskazówek.

Rekrutacja

Osoby ze zczególnymi potrzebami wsparcia na etapie rekrutacji mogą zgłosić się do Sekcji w celu ich uzyskania alternatywnych dostosowań.

Dla Studentów

Więcej informacji o procesie rekrutacji studentów znajdziesz tutaj

Dla Doktorantów

Więcej informacji o procesie rekrutacji doktorantów znajdziesz tutaj

Dla Słuchaczy studiów podyplomowych

Więcej informacji o procesie rekrutacji słuchaczy studiów podyplomowych znajdziesz tutaj

Kontakt

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami

dr Krystyna Gilga

E-mail: [email protected]

Aneta Kucybała

E-mail: [email protected]

wtorek 08:00-15:00 
czwartek 08:00-15:00 

Sekcja ds. Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami 

Miejsce:

Budynek E, parter, pokój 3

ul. Komandorska 118-120

53-345 Wrocław

Skontaktuj się z nami

  AKREDYTACJE I WYRÓŻNIENIA

  hr excellence in research
  Chartered Financial Analyst
  Chartered Institute of Management Accountants
  Association of Chartered Certified Accountants
  Polska Komisja Akredytacyjna

  CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH I PROGRAMACH

  AACSB Business Education Alliance Member
  International Association for Management Development in Dynamic Societies
  Principles for Responsible Management Education
  Erasmus plus

  Kontrast

  Zwiększ rozmiar tekstu

  Zwiększ odstęp liter

  Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

  Powiększ kursor

  Podświetlanie linków

  Zatrzymywanie animacji

  Resetuj ustawienia